OTR
«
« 27.05.2023 (Sat), 05:00 »
Krystyna Tkacz. Marta Perchu - Burzy ska rozmawia z wybitnymi artystami o dzieci stwie domu rodzinnym i najwa niejszych do wiadczeniach ktore w istotny sposob wp yn y na ich ycie i drog tworcz . Rozmowy realizowanes w miejscach ktore dla bohaterow programu maj najwi ksze znaczenie sentymentalne. Tym razem w podro do krainy dzieci stwa i m odo ci zabiera nas popularna aktorka Krystyna Tkacz


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat