OTR
«
« 27.05.2023 (Sat), 07:20 »
Istniej dzisiaj dwa sposoby aby pozna Franciszka z Asy u: uda si do tego miasta i przys ucha si mowie kamieni tam gdzie do tej pory yj jego wspo bracia albo po prostu zag bi si dla przyk adu w lektur Regu czy Testamentu - te charakterystycznes owa przywo ywanes przez wspo czesnych franciszkanow. O spu ci nie w. Franciszka o franciszka skim filarze chrze cija skiej Europy i o roli franciszkanow w Polsce w Ziemi wi tej w Rosji i na wiecie w programie Balans bieli w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat