OTR
«
« 27.05.2023 (Sat), 11:25 »
Krolowa autostopu. Ciocia Ula wyro nia si urod . Okazuje si e jest krolow autostopu od lat w druj c po kraju. Spotkana grupa trampow porywa cioci Ul i ch opcow na dalsz w drowk . Serial przygodowy 30 min Polska 1971Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz wed ug w asnej powie ci: Adam BahdajAktorzy: Filip obodzi ski Henryk Go biewski Alina Janowska Lidia Korsakowna Henryk B k Kazimierz Brusikiewicz Stanis awIgar Andrzej Szajewski Jerzy Turek i inni


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat