OTR
«
« 27.05.2023 (Sat), 17:20 »
Iza unika powrotu do domu. Po przyje dzie z Grodka zatrzymuje si u Anety i Olka. W ko cu jednak oznajmia Marcinowi e pragnie separacji. Kolejn noc sp dza ju w ramionach Radka ostatecznie zdradzaj c m a. Aleksandra probuje ratowa zwi zek m odych. Szczerze wyznaje synowej e przed laty ona rownie opu ci a bliskich pragn c szcz cia czego po niej bardzo a owa a. Justyna przekazuje Jakubowi list dla Kasi. Przez to detektyw znow k oci si z narzeczon . Aneta radzi Stawskiej by zaufa a ukochanemu i nie probowa a samotnie walczy z rodzinnymi problemami. Tymczasem Karski w tajemnicy przed Kasi odnajduje jedyn yj c ciotk siostr Stawskich Milen . Detektyw ma nadziej e seniorka pomo e mu zrozumie co dok adnie poro ni o dziewczyny


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat