OTR
«
« 19.09.2023 (Tue), 02:40 »
Nowy dom. Ksi dz Mateusz odbiera klucze do nowej plebanii jednak czeka go rozczarowanie. W budynku nie dzia a pr d. W Internecie pojawia si filmik by ego wi nia ktory t umaczy jak porazi kogo pr dem


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat