OTR
«
« 19.09.2023 (Tue), 16:00 »
Co mowi gwiazdy. Co mowi gwiazdy. Rok 1407. W adys aw Jagie o (Sebastian Skocze ) i Anna Cylejska (Milena Staszuk) maj nadziej e urodzi si syn. A ochmistrz Klemens z Moskorzewa (Piotr B k) ktorego zeznania oczerni y krolow b dzies dzony. Ma prosi krolow o wybaczenie. Krol t umaczy Piotrowi Szafra cowi (Jacek Kopczy ski) e wygrana wojna z Zakonem umocni pozycje Polski i Litwy w Europie. Anna Witoldowa gdy dowiaduje si o ci y Anny Cylejskiej postanawia zaprosi do Wilna swoj cork Zofi aby sprobowa zako czy spor ksi cia Witolda (Micha Chorosi ski) z ksi ciem Wasylem Moskiewskim. Johann (Grzegorz Kowalczyk) prze ywa atak no ownikow i znajduje schronienie w le nym domku Grety (Iwona Katarzyna Pawlak). Prosi Katk (Anna Oberc) eby powiedzia a w mie cie e nie prze y ataku. A sam chce szuka Saule


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat