OTR
«
« 21.11.2023 (Tue), 02:40 »
Gorzki smak dojrzewania. Na rodzicow dzieci w Sandomierzu pada strach. M czyzna w przebraniach postaci z bajek zaczepia ma e dziewczynki. A do domu nie wraca po szkole trzynastoletnia Danka ktorej rodzicami zast pczymis pa stwo Stysiowie. Wed ug zezna ich drugiej przybranej corki nastolatka planowa a ucieczk ale na wiat o dzienne wychodz zupe nie inne fakty. Danka by a prze ladowana przez kole anki ze szko y a kto widzia jak zosta a si wsadzona do samochodu i wywieziona w nieznanym kierunku. Agenci Tomek i Bolek realizuj misj pod przykrywk i wygl da na to e coraz lepiej id im akcje w terenie. Tymczasem Natalias yszy w g owie tajemniczy g os ktory naprowadza j na trop zaginionego psas siadki i pomaga w uj ciu z odzieja. Chocia ksi dz Mateusz nie wierzy w jej nowo nabyt moc jasnowidzenia Natalia staje si popularna i oferuje swoje us ugi zrozpaczonej matce zaginionej dziewczynki


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat