OTR
«
« 21.11.2023 (Tue), 06:00 »
Polonia 24 to program newsowy skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic koncentruj cy si woko problematyki polskiej oraz polonijnej. Prezentowane materia ys utrzymana w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow oraz gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat