OTR
«
« 21.11.2023 (Tue), 12:00 »
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawianes kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat