OTR
«
« 21.11.2023 (Tue), 14:05 »
Prehistoryczni. Znawca zwierz cej natury - dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzow w intryguj cy wiat zwyczajow zwierz t. Robi to z przymru eniem oka wy apuj c zabawne podobie stwa do naszych ludzkich zachowa .Prehistoryczne zwierz ta zawsze imponowa y cz owiekowi sprawno ci i si by y podziwiane i czczone. Te najsilniejsze i najwi ksze by y uwa ane za mitycznych przodkow i pierwszych bogow. Oko o 540 milionow lat temu w wodzie zacz y si rozwija prehistoryczne zwierz ta ro lino erne i mi so erne. Pocz tkowo by y to prymitywne istoty organizmy ktore skrywa y si w muszlach i skorupach. Potem pojawia y si kolejno: kr gowce ryby p azy gady ptaki i ssaki


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat