OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
01:00

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
01:20

Zwierzaki Czytaki
Obcy z planety AGD.
01:35

Figu Migu
Myju myju.
01:45

Baw si s owami
Warzywa. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek bawi si w przyrz dzanie sa atek warzywnych poznaj nazwy warzyw. wiczenia na liczb pojedyncz i mnog i liczebniki porz dkowe
02:00

Wiadomo ci
02:35

Sport
02:40

O mnie si nie martw
03:30

Barwy szcz cia
04:00

Koronawirus. Poradnik
04:05

Polonia 24
04:25

2020. Czas nieznany
04:50

Nad rozlewiskiem
05:35

Powroty
05:55

Focus on Poland
TVPOLONIA
06:10

Anna Dymna spotkajmy si
Daria Barszczyk.
06:40

W krainie ba ni
Brat i siostra.
08:00

Pytanie na niadanie
11:35

Barwy szcz cia
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
12:30

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
12:50

Polonia 24
13:10

2020. Czas nieznany
13:35

Nad rozlewiskiem
14:20

O mnie si nie martw
15:15

Wiadomo ci
15:30

Pokolenia
Film pokazuj cy wspó czesnych potomków l zaków w Teksasie próbuj cy odpowiedzie na pytania: kim s czy l skie korzenie s dla nich wa ne czy znaj jeszcze j zyk ich przodków To w a nie l zacy w 1854 roku za o yli najstarsz polsk osad w Stanach Zjednoczonych i nazwali j Panna Maria. Pionierzy spodziewali si e uciekaj c spod pruskiego jarzma znajd si w ziemi obiecanej. Tymczasem zetkn li si z susz ci k prac na stepie jadowitymi w ami i skorpionami. Wielu naszych rodaków zap aci o yciem za osiedlenie si w nowym kraju. Pi tna cie lat temu ekipa TVP Katowice by a w Teksasie realizowa a wówczas reporta e z obchodów 150. rocznicy pierwszego wyjazdu l zaków do USA. Dzi re yserka filmu i operator wracaj w to samo miejsce próbuj spotka si z tamtymi bohaterami obserwuj co zmieni o si w Pannie Marii. Bohaterem i zarazem przewodnikiem po Teksasie jest ksi dz FranciszekKurzaj który od lat jest duszpasterzem l zaków w Teksasie
16:30

Korona krlw
17:00

W krainie ba ni
Brat i siostra.
17:20

Podwodne ABC
Niebezpieczni mieszka cy wód.
17:30

Teleexpress
17:55

Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
18:25

Przystanek Zaolzie
18:40

Pod Tatrami
18:55

Barwy szcz cia
19:25

Magazyn z Wysp
19:45

Baw si s owami
Polskie przysmaki. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania Tomek i mama uk adaj jad ospis na tydzie poznaj nazwy polskich tradycyjnych da
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
20:35

Pogoda
20:40

Sport
20:45

Ojciec Mateusz
Mistyfikacja.
21:35

Koronawirus. Poradnik
21:45

Polonia 24
22:05

Co dalej
22:25

Nad rozlewiskiem
Budowa drogi bulwersuje mieszka ców rozlewiska. Tylko Jó wiakowie dostrzegaj szans na popraw ycia. Ma gosia pisze petycj przeciw budowie. Zakochany Krzysztof rozmy la o Marysi
23:10

Focus on Poland
23:20

Historia na ten czas
Andrzej Chwalba.
23:30

Ocaleni
Live-Chat aktivieren