OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
01:00

Magazyn z Wysp
01:20

W krainie ba ni
Brat i siostra.
01:40

Podwodne ABC
Niebezpieczni mieszka cy wód.
01:45

Baw si s owami
Polskie przysmaki. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania Tomek i mama uk adaj jad ospis na tydzie poznaj nazwy polskich tradycyjnych da
02:00

Wiadomo ci
02:35

Sport
02:40

Ojciec Mateusz
Mistyfikacja.
03:30

Barwy szcz cia
04:00

Koronawirus. Poradnik
04:05

Polonia 24
04:25

Co dalej
04:40

Nad rozlewiskiem
Budowa drogi bulwersuje mieszka ców rozlewiska. Tylko Jó wiakowie dostrzegaj szans na popraw ycia. Ma gosia pisze petycj przeciw budowie. Zakochany Krzysztof rozmy la o Marysi
05:30

Przystanek Zaolzie
05:45

Pod Tatrami
05:55

Focus on Poland
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
06:35

Nieproszony go
07:00

A to polski w a nie..
A nu widelec i inne no e.
07:02

A to polski w a nie..
Obrz dy i zwyczaje.
08:00

Pytanie na niadanie
11:35

Barwy szcz cia
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
12:30

Magazyn z Wysp
12:50

Polonia 24
13:10

Co dalej
13:25

Nad rozlewiskiem
Budowa drogi bulwersuje mieszka ców rozlewiska. Tylko Jó wiakowie dostrzegaj szans na popraw ycia. Ma gosia pisze petycj przeciw budowie. Zakochany Krzysztof rozmy la o Marysi
14:20

O miu wspania ych
15:15

Wiadomo ci
15:25

Nie tylko Enigma. Opowie o s u bach wywiadowczych polskiego podziemia
16:30

Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
17:05

A to polski w a nie..
A nu widelec i inne no e.
17:07

A to polski w a nie..
Obrz dy i zwyczaje.
17:10

Nela ma a reporterka
Podró do plemienia Galeb.
17:30

Teleexpress
17:55

Moja klasa Back to school
18:55

Barwy szcz cia
19:25

Kierunek Zachd
19:45

Baw si s owami
Kanapki. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania Tomek i mama przygotowuj niadanie. Poznaj nazwy produktówspo ywczych i nazwy przyborów kuchennych
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
20:35

Pogoda
20:40

Sport
20:45

Echo serca
21:35

Koronawirus. Poradnik
21:45

Polonia 24
22:05

Co dalej
22:25

Nad rozlewiskiem
Odc. 11Kasia mówi Czarkowi o problemach n kaj cych mieszka ców rozlewiska i prosi go o wstawiennictwou szefa. Konrad wszystkie swoje si y anga uje w projekt drogi omijaj cej najpi kniejsze miejsca w czym dzielnie pomaga mu Tomasz. Tymczasem Marysia kontynuuje romans z Krzysztofem. Ma gosia dowiaduje si e córka j ok amuje. Agata traci prac i mieszkanie i zamieszkuje w domu Marysi razem z Kub . Agata i Kuba sp dzaj razem wiele czasu i coraz lepiej dogaduj si . Wygl da na to e czy ich nie tylko identyczna sytuacja zawodowa. Wreszcie zabiegi Ró y ko cz si po jej my li. Maciej zaprasza na randk Mirk i przyci ni ty do muru wyznaje jej mi o . Konrad ko czy projekt i razem z Ma gosi zawo go wraz z petycj do gminy. Niestety petycja zostaje odrzucona. Ma gosia bardzo to prze ywa
23:10

Focus on Poland
23:20

Historia na ten czas
Andrzej Chwalba.
23:30

Nie tylko Enigma. Opowie o s u bach wywiadowczych polskiego podziemia
Live-Chat aktivieren