OTR
Datum
<
Oktober 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender
Um TV-Programm zu sehen, das älter als 14 Tage ist, benötigen Sie den Premiumstatus.

TVPOLONIA
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
Liga Narodw UEFA
20:35
Liga Narodw UEFA
22:55
Oficerowie
S owo honoru. Serial kryminalny 45 min Polska 2006Re yseria: Maciej DejczerScenariusz: Wojciech TomczykAktorzy: Katarzyna Cynke Cezary Pazura Borys Szyc Magdalena Ró czka Kamil Ma kowiak Wojciech Pszoniak Jan Englert Peter Lucas Pawe Ma aszy ski Pieczur przyprowadza do Zenona Kali skiego kontrahentów gotowych kupi jego stacj telewizyjn . Kontrahentami okazuj si Koryto i Mond który nie ukrywa e los córki Zenona jest w jego r kach. Nie maj c wyboru Zenon sprzedaje TV MAX. Ala przy dyskretnej pomocy Kosmy wymyka si z r k porywaczy. Niestety Kosma zostaje zdemaskowany przez gangsterów. W rzeczywisto ci nazywa si zupe nie inaczej i wcale nie studiuje dyrygentury. Grand dostaje polecenie zlikwidowania go. Jednocze nie Mond ma dokona egzekucji Zenona cz owieka który wie za du o. Dochodzi do konfrontacji. Grand ocala ycie Kosmie rozbija dru yn pier cienia zwabia Monda w pu apk . da teraz spe nienia obietnicy jak mu da y Aldona i Alicja wolno za Monda
23:40
Uzdrowisko
Bli niaczki. Starania marketingowe Adrianny przynosz efekty. Do sanatorium przyje d aj nowi kuracjusze. W wi kszo ci s to zblazowani nowobogaccy oczekuj cy e uzdrowisko b dzie niczym luksusowy hotel. Piel gniarki traktuj jak kelnerki. Gra yna jest w ciek a jednak Andrzej nie dostrzega problemu. Zdenerwowana kobieta grozi e odejdzie. Andrzej który ulega wp ywom Adrianny nie protestuje. Gra yna sk ada wypowiedzenie i opuszcza o rodek. Do uzdrowiska przyje d a Renata. Na sto ówce spotyka Betin Schmit która jest do niej udz co podobna
Live-Chat aktivieren