OTR
Sort:
Search for
Genaue Übereinstimmung    Auch in Beschreibung
  
Title Genre Date From To

Archiwista Henryk i Zuza badaj spraw mierci dziennikarza ledczego Igora Sommera. Zuza dowiaduje si e pracowa on nad tematem polowa w czasie ktorych dochodzi do odstrza u chronionych gatunkow zwierz t

nn

01.01.22 Sat 02:50 03:40

Archiwista Do archiwum przychodzi policjant z teczk sprawy nad ktor ledczy pracowali przez ostatnie dwa lata. Dyrygent choru Zygmunt Mazur zgin od strza u w g ow z popularnej broni wojskowej

nn

01.01.22 Sat 03:40 04:25

Archiwista Zgin a piel gniarka Kamila Macias. Policja uwa a e kobieta pope ni a samobojstwo za pomoc zegarowego aparatu do mierzenia ci nienia. Henryk nie wierzy e Kamila odebra a sobie ycie

nn

13.01.22 Th. 20:20 21:10

Archiwista Komendant zleca Tomkowi nadzorowanie pracy archiwistow. Stachura jest w ciek y poniewa mia si zaj spraw zagini cia Stefanii Klubowicz. Zuza i Henryk postanawiaj mu pomoc w rozwi zaniu zagadki

nn

13.01.22 Th. 21:10 22:05

Archiwista Zgin a piel gniarka Kamila Macias. Policja uwa a e kobieta pope ni a samobojstwo za pomoc zegarowego aparatu do mierzenia ci nienia. Henryk nie wierzy e Kamila odebra a sobie ycie

nn

15.01.22 Sat 02:40 03:30

Archiwista Komendant zleca Tomkowi nadzorowanie pracy archiwistow. Stachura jest w ciek y poniewa mia si zaj spraw zagini cia Stefanii Klubowicz. Zuza i Henryk postanawiaj mu pomoc w rozwi zaniu zagadki

nn

15.01.22 Sat 03:30 04:15

Archiwista Bogu opowiada Henrykowi o swoich problemach z gangsterem wita . Archiwista przypomina sobie spraw Micha a Jaksa ktory zdaniem policji pope ni samobojstwo wyskakuj c z okna swojego mieszkania

nn

20.01.22 Th. 20:20 21:10

Archiwista Na komend trafia Jan Mostowski ktory jest podejrzany o wymuszanie haraczy. Henryk przypomina sobie e m czyzna by przes uchiwany w nierozwi zanej sprawie zabojstwa lekarza psychiatry

nn

20.01.22 Th. 21:10 22:05

Archiwista Bogu opowiada Henrykowi o swoich problemach z gangsterem wita . Archiwista przypomina sobie spraw Micha a Jaksa ktory zdaniem policji pope ni samobojstwo wyskakuj c z okna swojego mieszkania

nn

22.01.22 Sat 02:40 03:30

Archiwista Na komend trafia Jan Mostowski ktory jest podejrzany o wymuszanie haraczy. Henryk przypomina sobie e m czyzna by przes uchiwany w nierozwi zanej sprawie zabojstwa lekarza psychiatry

nn

22.01.22 Sat 03:30 04:20

Archiwista Zuza o wiadcza Henrykowi e komendant chce poprawi statystyki wykrywalno ci przest pstw i w zwi zku z tym kaza jej zaj si nierozwi zanymi sprawami z ostatnich trzech miesi cy. W rod nich jest dochodzen

nn

27.01.22 Th. 20:20 21:10

Archiwista Henryk i Zuza rozmawiaj o sprawie notariuszki Hanny Boguckiej ktora zagin a pi lat temu. Po znikni ciu kobiety przys ano danie okupu. Po pieni dze nikt nie przyszed

nn

27.01.22 Th. 21:10 22:05

Archiwista Do Henryka przychodzi by a dziewczyna Zbyszka Kaja. Niedawno odwiedzi j mecenas Bohdan Kuchar. Mikos u wiadamia sobie e ten sam prawnik reprezentowa Micha a Bo y skiego

nn

03.02.22 Th. 20:20 21:10

Archiwista Do Henryka przychodzi by a dziewczyna Zbyszka Kaja. Niedawno odwiedzi j mecenas Bohdan Kuchar. Mikos u wiadamia sobie e ten sam prawnik reprezentowa Micha a Bo y skiego

nn

05.02.22 Sat 02:40 03:30

Archiwista Zuza o wiadcza Henrykowi e komendant chce poprawi statystyki wykrywalno ci przest pstw i w zwi zku z tym kaza jej zaj si nierozwi zanymi sprawami z ostatnich trzech miesi cy. W rod nich jest dochodzen

nn

29.01.22 Sat 02:40 03:30

Archiwista Henryk i Zuza rozmawiaj o sprawie notariuszki Hanny Boguckiej ktora zagin a pi lat temu. Po znikni ciu kobiety przys ano danie okupu. Po pieni dze nikt nie przyszed

nn

29.01.22 Sat 03:30 04:20
Activate Live-Chat