OTR
Sort:
Search for
Genaue Übereinstimmung    Auch in Beschreibung
  
Title Genre Date From To

Giganci historii Wazowie. Szwedzka dynastia na polskim tronie. Wazami czuli si w Szwecji w Polsce panowali jako bezpo redni spadkobiercy Jagiellonow. Tak my leli oni sami tak te postrzegali ich owcze ni Polacy. Ich pa

nn

03.01.22 Mon 04:40 05:25

Giganci historii Wazowie. Szwedzka dynastia na polskim tronie. Wazami czuli si w Szwecji w Polsce panowali jako bezpo redni spadkobiercy Jagiellonow. Tak my leli oni sami tak te postrzegali ich owcze ni Polacy. Ich pa

nn

08.01.22 Sat 07:05 07:55

Giganci historii Aleksander Wielki: podboje i ich skutki. Uwa a si za syna samego Zeusa jego nauczycielem od wczesnej m odo ci by Arystoteles. W adz obj po swoim ojcu Filipie II Macedo skim jako m odzieniec. Aleksande

nn

10.01.22 Mon 04:40 05:25

Giganci historii Aleksander Wielki: podboje i ich skutki. Uwa a si za syna samego Zeusa jego nauczycielem od wczesnej m odo ci by Arystoteles. W adz obj po swoim ojcu Filipie II Macedo skim jako m odzieniec. Aleksande

nn

15.01.22 Sat 07:05 07:55

Giganci historii Historia polskiego himalaizmu. Jerzy Kukuczka zdoby 14 o miotysi cznikow w ci gu o miu lat dziesi z nich nowymi drogami. Przed nim by tylko Reinhold Messner ktory jednak wchodzi klasycznymi drogami w

nn

17.01.22 Mon 04:40 05:25

Giganci historii Historia polskiego himalaizmu. Jerzy Kukuczka zdoby 14 o miotysi cznikow w ci gu o miu lat dziesi z nich nowymi drogami. Przed nim by tylko Reinhold Messner ktory jednak wchodzi klasycznymi drogami w

nn

22.01.22 Sat 07:05 07:55

Giganci historii Karnawa Solidarno ci. Bohaterowie i wydarzenia 1981 roku. Teleturniej przeznaczony dla mi o nikow historii. Ka dy odcinek koncentruje si woko jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotow

nn

24.01.22 Mon 04:40 05:25

Giganci historii Powstanie wielkopolskie. Rok 1918. Koniec I wojny wiatowej. Niemcy os abieni a Polska po latach zaborow wreszcie wraca na map Europy. Niestetybez Prowincji Pozna skiej ktor pod zwierzchnictwem niemiec

nn

05.02.22 Sat 07:05 07:55

Giganci historii Wieki XI-XII -. Dwie cie lat krucjat ktore rozszerzy y horyzont geograficzny Europy wzbudzi y zainteresowanie Wschodem i na wiele stuleci wprowadzi y zam t mi dzy muzu manami i chrze cijanami - to tem

nn

07.02.22 Mon 04:50 05:35

Giganci historii Karnawa Solidarno ci. Bohaterowie i wydarzenia 1981 roku. Teleturniej przeznaczony dla mi o nikow historii. Ka dy odcinek koncentruje si woko jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotow

nn

29.01.22 Sat 07:05 07:55

Giganci historii Powstanie wielkopolskie. Rok 1918. Koniec I wojny wiatowej. Niemcy os abieni a Polska po latach zaborow wreszcie wraca na map Europy. Niestetybez Prowincji Pozna skiej ktor pod zwierzchnictwem niemiec

nn

31.01.22 Mon 04:40 05:25

Giganci historii Wieki XI-XII -. Dwie cie lat krucjat ktore rozszerzy y horyzont geograficzny Europy wzbudzi y zainteresowanie Wschodem i na wiele stuleci wprowadzi y zam t mi dzy muzu manami i chrze cijanami - to tem

nn

12.02.22 Sat 07:05 07:55

Giganci historii Miko aj Kopernik. ycie i dzie o. Jedna z najbardziej fascynuj cych postaci renesansu. Wszechstronnie wykszta cony. Najbardziej znany mieszkaniec Torunia. O jego wczesnych latach wiemy niewiele ale wie

nn

14.02.22 Mon 04:40 05:25

Giganci historii Miko aj Kopernik. ycie i dzie o. Jedna z najbardziej fascynuj cych postaci renesansu. Wszechstronnie wykszta cony. Najbardziej znany mieszkaniec Torunia. O jego wczesnych latach wiemy niewiele ale wie

nn

19.02.22 Sat 07:05 07:55

Giganci historii Genera Stanis aw Maczek. ycie i dzia alno. Z wykszta cenia filozof z pasji o nierz. Uczestnik dwoch wojen wiatowych. Do wiadczenia z pierwszej wykorzysta w walkacho polsk niepodleg o . - Umys rzutki p

nn

21.02.22 Mon 04:40 05:25

Giganci historii Genera Stanis aw Maczek. ycie i dzia alno. Z wykszta cenia filozof z pasji o nierz. Uczestnik dwoch wojen wiatowych. Do wiadczenia z pierwszej wykorzysta w walkacho polsk niepodleg o . - Umys rzutki p

nn

26.02.22 Sat 07:05 07:55

Giganci historii Giganci historii to teleturniej dedykowany mi o nikom historii. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten ktory zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy

nn

28.02.22 Mon 04:05 04:55

Giganci historii Kardyna Stefan Wyszy ski. Wielki Polak o wielkim duchu. Jeden z najwa niejszych ludzi w dziejach polskiego Ko cio a. Cz owiek bez ktorego jak powiedzia Jan Pawe II nie by oby Polaka papie a na Stolicy

nn

05.03.22 Sat 07:05 07:55

Giganci historii Syberia w czasach carskich. Miejsce zsy ki miejsce odkry. Przeciwnicy polityczni je cy wojenni innowiercy i przest pcy. Skazani na Syberi Polacy pojawili si tam w pierwszej po owie XVII wieku. Przez c

nn

12.03.22 Sat 07:05 07:55

Giganci historii Stanis aw Lem. ycie i tworczo w czasach wy cigu na orbit. Studiowa medycyn mia zadatki na naukowca i in yniera ale jego powo aniem okaza a si literatura. Stanis aw Lemto najcz ciej t umaczony polski p

nn

14.03.22 Mon 04:05 04:55
Page 1 2 3
Activate Live-Chat