OTR
Bei Sendungen von HR gibt es momentan einen Übertragungsstau.
Sortierung:
Suche nach
Genaue Übereinstimmung    Auch in Beschreibung
  
Titel Genre Datum Von Bis

Halo Polonia Interaktywny program w którym omawianes wa ne tematy dotycz ce ycia Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju. Prowadz cy rozmawiaj z zaproszonymi go mi. W centrum uwagis ludzie: ich rado ci marzen

nn

16.02.19 Sa. 11:05 11:45

Muzyczna scena Halo Polonia W programie wyst puj zaproszeni go cie z polskiej bran y muzycznej

nn

02.03.19 Sa. 02:00 02:35

Halo Polonia Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska

nn

10.05.19 Fr. 11:40 12:25

Halo Polonia Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska

nn

03.10.19 Do. 22:20 23:10

Halo Polonia

nn

20.02.19 Mi. 04:40 05:25

Halo Polonia Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska

nn

05.10.19 Sa. 04:20 05:00

Halo Polonia

nn

02.01.19 Mi. 22:20 23:15

Halo Polonia

nn

03.01.19 Do. 04:40 05:25

Halo Polonia

nn

03.01.19 Do. 11:40 12:25

Halo Polonia

nn

03.01.19 Do. 22:20 23:10

Halo Polonia

nn

04.01.19 Fr. 04:40 05:25

Halo Polonia

nn

04.01.19 Fr. 11:40 12:25

Halo Polonia

nn

04.01.19 Fr. 22:05 22:40

Halo Polonia

nn

05.01.19 Sa. 04:20 05:00

Halo Polonia

nn

05.01.19 Sa. 11:05 11:45

Halo Polonia

nn

07.01.19 Mo. 22:20 23:15

Halo Polonia

nn

08.01.19 Di. 04:40 05:20

Halo Polonia

nn

08.01.19 Di. 11:40 12:25

Halo Polonia

nn

08.01.19 Di. 22:20 23:15

Halo Polonia

nn

09.01.19 Mi. 04:40 05:25
Seite 1 2 3 4 5 Mehr
Live-Chat aktivieren