OTR
Sortierung:
Suche nach
Genaue Übereinstimmung    Auch in Beschreibung
  
Titel Genre Datum Von Bis

Na dobre i na z e Mówi ci: wsta. Agata wci mieszka z Lin oraz Szczepanem i szybko domy la si e ich ma e stwo to fikcja. Tadek zdobywa w ko cu sympati profesora Barta i do cza do niego gdy ten diagnozuje przypadek Kosy

nn

31.01.20 Fr. 20:45 21:45

Na dobre i na z e Na pierwszy rzut oka. Kasia i Falkowicz wci martwi si o Matyld która nadal uparcie si odchudza. Na to szczególne zainteresowanie rodziców córka znów reaguje buntem i postanawia zamieszka z Barbar

nn

07.02.20 Fr. 20:45 21:45

Na dobre i na z e Na pierwszy rzut oka. Kasia i Falkowicz wci martwi si o Matyld która nadal uparcie si odchudza. Na to szczególne zainteresowanie rodziców córka znów reaguje buntem i postanawia zamieszka z Barbar

nn

08.02.20 Sa. 13:15 14:15

Na dobre i na z e Je li jutro nas nie b dzie. Matylda zostaje zaatakowana przez starsze kole anki ale ratuje j przeje d aj cy akurat w pobli u 18 letni Olek. Nast pnego dnia nowy przyjaciel odwiedza dziewczyn w domu i

nn

14.02.20 Fr. 20:45 21:45

Na dobre i na z e Kolejnys dny dzie. Matylda nadal obawia si dziewczyn którym jest winna pieni dze i znów prosi o pomoc Olka. Tymczasem Falkowicz czuje e córka wci go ok amuje i w ko cu postanawia dziewczyn ledzi .

nn

29.02.20 Sa. 02:35 03:30

Na dobre i na z e Gdzie mieszka przesz o. Do szpitala trafia Ada Wysocka seksowna modelka i jednocze nie bliska znajoma Micha a. Dziewczyna ma problemy po z amaniu nogi i zostaje w ko cu pacjentk Hani. A ta od razu pr

nn

06.03.20 Fr. 20:45 21:45

Na dobre i na z e Kwestia wiary. Prokurator próbuje zmusi Julk by odwo a a swoje zeznania i nie zapewnia a d u ej Marcinowi alibi. Molenda kontaktuje si z Kos i prosi go o pomoc. Ch opak pozwala w ko cu lekarzowi ukry

nn

03.04.20 Fr. 20:45 21:45

Na dobre i na z e Nowa szansa. Maks ju nie próbuje ukrywa e doktor Wo nicka wpad a mu w oko. Zaprasza kole ank na randk . Szczepan nadal szuka Liny i nie mo e wybaczy Agacies ów którymi zrani a jego ukochan . Lekark

nn

29.05.20 Fr. 20:45 21:35

Na dobre i na z e Czas decyzji. Hania wspierana przez Kasi Smud wci walczy o to by Lina mog a zosta w Polsce i kontynuowa leczenie. Z kolei Szczepan postanawia znale imigrantce m a. Na ochotnika zg asza si do niego Rob

nn

03.01.20 Fr. 20:45 21:45

Na dobre i na z e Nikt nie jest wysp. Dominika odzyskuje w ko cu wiadomo ale nadal ma objawy psychotyczne i panicznie boi si ojca. Z Marcinem kontaktuje si prokurator Marek K kol który chce eby lekarz zosta wiadkiem w

nn

10.01.20 Fr. 20:55 21:45

Na dobre i na z e Bliscy nieznajomi. Szczepan bierze lub z Lin i od razu zabiera dziewczyn do specjalistycznej kliniki na badanies uchu. Gdy oboje wracaj do domu Lipski wdaje si na ulicy w awantur która ko czy si ostr

nn

17.01.20 Fr. 20:45 21:45

Na dobre i na z e Lustrzane odbicie. Agata tu po przyje dzie do Le nej Góry wprasza si do Szczepana nie wiadoma e Lipski mieszka teraz z on . Marcin odkrywa e Dominika wskutek choroby utraci a pami i nie ma adnych wsp

nn

24.01.20 Fr. 20:45 21:45

Na dobre i na z e Cz owiek si zmienia jego przesz o nigdy. Pod opiek Barta i doktor Wo nickiej trafia pacjent z guzem mózgu. Cierpi cy na zaniki pami ci starszy pan przywozi do szpitala torb wype nion pieni dzmi. Kole

nn

21.02.20 Fr. 20:45 21:45

Na dobre i na z e Z potrzeby serca. Konica otwiera w Le nej Górze oddzia kardiologiczny i zatrudnia jako ordynatora profesora Piotra Mazura. Do konkursu o stanowisko szefa staje jednak tak e Maksymilian Beger. Jest go

nn

20.03.20 Fr. 20:45 21:45

Na dobre i na z e Gloria. Maciek przyje d a do Le nej Góry i wyznaje Blance e postanowi wyjecha z kraju. Po przes uchaniu przez prokuratora K kola Marcin Molenda ma trafi za kratki ale gdy policja wiezie lekarza do ar

nn

28.03.20 Sa. 02:35 03:30

Na dobre i na z e Niepokonany. Odcinek 772Marcin odnajduje Dari Zubrzyck i próbuje nak oni kobiet do wspó pracy. Tymczasem Dominika traci nagle wzrok a do tego na SOR zg asza si pacjentka która równie niespodziewan

nn

17.04.20 Fr. 20:45 21:40

Na dobre i na z e Skrzywdzeni przez bliskich. Odcinek 773Serial obyczajowy Re yseria: Grzegorz LewandowskiScenariusz: Monika PurzyckaMarcin po pobiciu kontaktuje si z prokuratorem Grecem i próbuje go przekona e jest n

nn

24.04.20 Fr. 20:45 21:45

Na dobre i na z e Zazdro. Hania i Julka poznaj Marka Kellusa re ysera komedii romantycznych do którego wzdychaj tysi ce fanek. Nieco wstawiony celebryta ulega w barze wypadkowi. Gdy doktor Sikorka udziela mu pomocy re

nn

02.05.20 Sa. 02:40 03:30

Na dobre i na z e Nasze dzieci. Zespó Barta szykuje si do operacji Kosy ale tu przed zabiegiem na oddzia zagl da doktor Beger i próbuje zniech ci pacjenta do terapii któr zaplanowa profesor. Kilka godzin pó niej do

nn

08.05.20 Fr. 20:45 21:35

Na dobre i na z e Po pierwsze nie szkodzi. Ratownicy przywo do szpitala Justyn by ukochan Micha a która spad a ze schodów. W Le nej Górze kobieta ulega kolejnemu wypadkowi. Tymczasem Jorge zaczyna sta na pediatrii p

nn

15.05.20 Fr. 20:45 21:35
Seite 1 2 3 4
Live-Chat aktivieren