OTR
«
« 15.08.2019 (Do.), 03:25 »
Apokalipsa. Apokalipsa Jana Lebensteina to witra znajduj cy si w kaplicy ojców pallotynów w Pary u. O twórczo ci zmar ego w 1999 roku w Krakowie a tworz cego przez wiele lat na emigracji malarza i grafika Jana Lebensteina rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen
Live-Chat aktivieren