OTR
«
« 15.08.2019 (Do.), 16:55 »
Roztocza ski Park Narodowy. Skrzat Borówka poznaje Roztocza ski Park Narodowy. Jego przewodnikiem jest konik polski symbol parku. Opowie Borówce jak pi kne jest Roztocze i dlaczego ludzie postanowili chroni te tereny. Poka e mu Bukow Gór Zwierzyniec i opowie jak kiedy bardzo dawno temu chroniono roztocza sk przyrod i jak chroni si j dzisiaj. Borówka pozna histori zwierzy ca sprzed 300 lat. Pozna obyczaje koników polskich których prapradziadkami by y tarpany dzikie le ne konie. Dowie si co tos szumy na rzece Wieprz. I zrozumie e w parku narodowym przyroda rz dzi si sama


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren