OTR
«
« 01.07.2020 (Mi.), 06:35 »
Czwarta ostatnia cz szkockiego etapu wyspiarskich podró y Adama Borowicza. Ten odcinek to przede wszystkimgratka dla mi o ników owoców morza oraz ryb. Adam odwiedzi bowiem Loch Fyne po o one oko o 45 minut jazdy samochodem od Glasgow prawdziwe królestwo wybornych ma ostryg oraz ososi. Historia po owu ostryg w tej okolicy nie jest d uga liczy niespe na 50 lat. Wszystko zacz o si od ma ego przydro nego stoiska prowadzonego przez dwóch przyjació . Teraz John i Andys w a cicielami sieci cenionych restauracji. W jednej z nich Adam Borowicz b dzie mia okazj gotowa z szefem kuchni


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren