OTR
«
« 17.09.2020 (Do.), 06:35 »
Odc. 226Borkowic przybywa na Wawel. Jest zaskoczony e w Krakowie wiedz o wydarzeniach w Wielkopolsce. Kazimierz odst pi od kary w zamian za przysi g wierno ci. Pomi dzy Borkowicem a Guncelem dochodzi do przepychanek. Maciej pos dza szwagra o zdrad . Miko aj stara si ich uspokoi przez co zostaje ugodzony no em. Anna rodzi córk a Karol nie kryje rozczarowania. Telenowela historyczna


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren