OTR
«
« 17.09.2020 (Do.), 18:50 »
Odc. 2253Ró a i Zdzisio domy laj si e Zuzia ukrywa Filipa. Podopieczna przyznaje si do wszystkiego lecz teraz sama nie wie gdzie jest ch opak poniewa znikn z jej pokoju. Cie lakowie decyduj si zawiadomi Lisickiego. W r ce Bruna trafia przygotowane przez Karolin zestawienie kosztów które ponosi hotel przyjmuj c go ci Agnes. Sta ski zamierza porozmawia z Bo en o jej kosztownej wspó pracy z influencerk . Józek i pozostali zawodnicy Spartan zamiast treningu maj wzi udzia w sesji zdj ciowej reklamuj cej Guten Luft. Z tego powodu mi dzy Sa atk i Szubertem dochodzi do powa nego konfliktu. Serial obyczajowy


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren