OTR
«
« 18.10.2020 (So.), 23:05 »
Twórcy rozmawiaj z go mi o fenomenie na skal wiatow . Pierwszy spektakl Teatru Telewizji nadano w 1953 roku. Wkrótce pozycja go ci a regularnie w programie. Wysoki poziom artystyczny warto ciowy repertuar wybitni twórcy i popularno w ród widzów spowodowa y e sta a si wa n instytucj polskiej kultury


Listen


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren