OTR
«
« 22.11.2020 (So.), 01:45 »
Familien-Serie+Telenovela
Sami w domu. Mamusia Treflików wyje d a na obóz sportowy. Tatu w tej niecodziennej sytuacji stara si dzieciom umili czas proponuj c wiele atrakcji ale one maj inne pomys y na sp dzenie czasu. Zanim zaczn zabaw na ca ego tata prosi o uprz tniecie sztangi. Zadanie okazuje si ponad si y nie tylko Treflików. Ca e towarzystwo wyci ga wnioski na temat regularnego uprawiania sportów


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


EPG-Meldungen


Kommentare

Download
Online streamen


Live-Chat aktivieren