OTR
«
« 22.11.2020 (So.), 12:15 »
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


EPG-Meldungen


Kommentare

Download
Online streamen


Live-Chat aktivieren