OTR
«
« 24.02.2021 (Wed), 17:00 »
Ferie w domu. Nadesz y ferie. Rodzice musz zaj si dzie mi i zorganizowa im wolny czas. Nie zawsze jednak udaje si podo a nowym wyzwaniom. Bo jak np. urz dzi skoczni narciarsk w domu W czasie ferii Kuba odkrywa swój nadprzyrodzony dar jest telefonopat ... Ferie i domowy rozgardiasz szybk si ko cz . Niestety nie wszystko pr dko wróci do swojego starego rytmu. Ferie w domu Serial komediowy 25 min Polska 2011Re yser: Patrick YokaScenariusz: Karol KlementowiczAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak Maciej Musia Maciej Zdrójkowski Mateusz Paw owski Jacek Braciak Agata Kulesza


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat