OTR
«
« 24.02.2021 (Wed), 22:30 »
Trzy procesy dwa wyroki. W kancelarii zjawia si Joanna Dymek ona skazanego na 2 lata pozbawienia wolno ci przedsi biorcy Miros awa Dymka który odbywa kar zas dzon w dwóch przegranych sprawach. Trzeci identyczn z tamtymi Dymek wygra


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat