OTR
«
« 08.04.2021 (Th.), 06:30 »
18 stycznia 1385 roku. Jadwiga dowiaduje si o planach wydania jej za m . Dziewczyna z trudem utrzymuje emocje na wodzy. Chce dowiedzie si kto jest autorem niem drego pomys u. Wie o Jagielle roznosi si po mie cie. Niemierza jest przera ony perspektyw obj cia polskiego tronu przez Litwina. Urszula l ka si króla poganina. Opolczyk obiecuje pomóc Janowi z Kleparza. W zamian za przys ug oczekuje udzia u w intrydze


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat