OTR
«
« 05.05.2021 (Wed), 06:30 »
Spytek Jan z T czyna i Hinczka wracaj z Krewa. Witold i Skirgie o ukrywaj przed nimi napa Krzy aków na Litw . Spytek roztropnie wysy a Hinczk na zwiady i Polacy odkrywaj prawd . Wszystko wskazuje na to i Krzy acy zaatakowali Litw gdy wiedz o sojuszu Polaków z Litwinami którego przypiecz towaniem ma by ma e stwo Jadwigi z Jagie . Tymczasem Wilhelm doje d a ju do Krakowa. Krzy acy proponuj mu uk ad je eli zostanie królem razem uderz na Litw . Zakochana Jadwiga szykuje si na jego przywitanie. Kiedy Wilhelm przybywa pod Wawel Dymitr z Goraja wierny idei Spytka ka e zamkn bramy. Telenowela historyczna


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat