OTR
«
« 11.06.2021 (Fri), 15:10 »
Bitwa pod Legnic . Kuchnia tatarska na l sku. 9 kwietnia 1241 roku armia mongolska ci gn ca na W gry zmierzy a si z wojskami Henryka Pobo nego. Rok 1241 to Kw Polsce pierwsze tak powa ne zetkni cie z kultur Mongo ów. Kuchnia krymska która dzi ki Karaimom i polskimTatarom spopularyzuje si w Królestwie za kilkaset lat na razie ma charakter ca kowicie egzotyczny. Czy ko duny i bielusz klasyki kuchni tatarskiej mog y pojawi si pod Legnic w XIII wieku Postaramy si je odtworzy


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat