OTR
«
« 26.11.2021 (Fri), 02:40 »
Kolejka do mierci. Stefanii udaje si odnale numer pod który dzwoni Miler i raportowa o nieudanym przej ciu diamentu. Jest to numer zarejestrowany w USA. Moryc fa szuje obraz Wróblewskiego. Szatner informuje Alicj e prokurator Lekki dostaje listy z pogró kami. Wysy a je kto z wi zienia ale nies w stanie ustali kim jest nadawca. Szatner i jego team odwiedzaj prokuratora Lekkiego w biurze. Lekki jest arogancki lekcewa y zagro enie. Alicja zauwa a wisz cy na jego cianie orygina Wróblewskiego. Dowiaduje si od Moryca kto zleci mu namalowanie kopii obrazu znanego malarza. Ewa w amuje si do willi prokuratora. Serial kryminalny


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat