OTR
«
« 26.11.2021 (Fri), 11:50 »
Przygoda ósma czyli.... Marek Piegus wspólnie z grup harcerzy kontynuuje poszukiwania zgodnie ze wskazówkami detektywa Kwassa. Trop wiedzie do podziemi ko cio a. Ch opcy natrafiaj tam na lady bandy przest pców. Odnajduj te uwi zionego detektywa Hipolita Kwassa. PRZYGODA ÓSMA CZYLI... Serial dla m odych widzów 28 min Polska 1966Re yseria: Mieczys aw Wa kowskiScenariusz na podstawie powie ci Edmunda Niziurskiego: Edmund Niziurski Mieczys aw Wa kowskiAktorzy: Grzegorz Roman Bronis aw Pawlik Jan Kociniak Ludwik Benoit Mieczys aw Czechowicz Aleksander Dzwonkowski Wojciech Siemion Krzysztof Litwin Barbara Krafftówna Lech Ordon i inni


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat