OTR
«
« 15.01.2022 (Sat), 18:10 »
Justyna Steczkowska. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich umiej tno ci. Prowadz cy Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek go cia odcinka. Laureaci poszczegolnych wyda zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 59. KFPP w Opolu


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat