OTR
«
« 24.06.2022 (Fri), 22:35 »
Terapia szokowa. Polina jedzie do konsulatu we Lwowie aby ubiega si o Kart Polaka. Sprawa jest trudniejsza nis dzi a. Wszystkie dokumenty wiadcz ce o tym e dziadek Poliny by Polakiem sp on y


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat