OTR
«
« 06.08.2022 (Sat), 16:30 »
Jola Kleser przemierza Polsk w poszukiwaniu naturalnych i zdrowych smakow. Razem z ni widzowie udadz si na w drowk szlakiem najlepszych i najzdrowszych produktow maj cych pozytywny wp yw na zdrowie a wszystko w otoczeniu niezwyk ych ludzi yj cych mi o ci do jedzenia oraz malowniczej polskiej przyrody


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat