OTR
«
« 23.09.2022 (Fri), 01:15 »
Mi dzyrzec. Wojn prze yli nieliczni mi dzyrzeccy ydzi. W centrums kamieniczki ktore pami taj dawnych w a cicieli. Jest kirkut o ktory dbaj spo ecznicy. S tablice przypominaj ce o obecno ci ydow w Mi dzyrzecu Podlaskim


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat