OTR
«
« 19.03.2023 (Sun), 12:45 »
Wielkie widzenie czyli czego nawet Samuel nie umia. W najbli sz niedziel us yszymy wa nes owa. Pierwsze czytanie przenosi nas w czasy proroka Samuela a to znaczy e Izraelici sko czyli ju czterdziestoletni w drowk przez pustyni weszli do Ziemi Obiecanej i tam si osiedlili. Niestety zaczynaj pope nia potworne grzechy i przeciw Bogu i przeciw sobie nawzajem. Nadchodzi czas aby wskaza krola... i zaczynaj si nowe problemy. Bo cz owiek widzi inaczej a Bog inaczej. My widzimy to co na zewn trz Bog za widzi serce


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat