OTR
«
« 19.03.2023 (Sun), 15:15 »
Muzyk Tomasza Sta ki. Tr bacz jazzowy kompozytor aran er. Autor muzyki do filmow krotkometra owych dokumentalnych i fabularnych. Laureat wielu presti owych nagrod mi dzy innymi presti owej Europejskiej Nagrody Jazzowej przyznanej przez mi dzynarodowe grono krytykow muzycznych ufundowanej przez Austrian Music Office w Wiedniu. By organizatorem i dyrektorem festiwalu Jesie Jazzowa w Bielsku - Bia ej. W Niedzieli z... wspominamy Tomasza Sta k


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat