OTR
«
Koncert z okazji Dnia Matki z hali Arena w Toruniu w trakcie ktorego wyst pi m.in.: Justyna Steczkowska Marta Zalewska z Mam Bo en Zalewsk Katarzyna Cerekwicka Viki Gabor z Mam Ewelin Gabor Maciej Miecznikowski Olga Szoma ska Krzysztof Iwaneczko oraz Ma e TGD. Podczas koncertu arty ci za piewaj dla swoich Mam. Nawis owem do wspomnie z dzieci stwa i tego jakimi byli dzie mi. Wspomn jak postrzegali swoje Mamy jakie najbardziej wzruszaj ce momenty ale i zabawne anegdoty zachowali w sercach


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat