OTR
«
« 27.05.2023 (Sat), 18:10 »
Przeboje Bogus awa Meca. To b dzie pi kne wzruszaj ce wspomnienie Bogus awa Meca i jego muzycznej tworczo ci. 7 uczestnikow zmierzy si z jego najwi kszymi przebojami. Oceniaj ich wyst py: dziennikarka muzyczna Maria Szab owska oraz Krystyna Gi owska ktora z Bogus awem Mecem w duecie piewa a m.in. utwor W drodze do Fontainebleau. Osoba ktora oka e si najlepsza i wygra odcinek b dzie mog a wyst pi w finale Szansy na sukces. Opole 2023 i je li go wygra pojedzie do Opola by wyst pi w Debiutach KFPP


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat