OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

M jak mi o
01:20

Zakochaj si w Polsce
Gorzów Wielkopolski.
01:45

Ba nie i bajki polskie
Szewczyk Dratewka. Pewien ch opiec który wyuczy si ju szewskiego fachu postanowi pow drowa w wiat by rozpocz samodzielne ycie. W czasie swojej w drówki pomóg mrówkom pszczo om i kaczkom. Od wszystkich dosta drobiazgi dzi ki którym móg poprosi o pomoc gdyby jej potrzebowa . Wreszcie dotar do miasta gdzie znajdowa si zamek w którym z a czarownica wi zi a królewn
02:00

Wiadomo ci
02:35

Sport
02:40

Zniewolona
03:30

Persona non grata
Polska ambasada w Urugwaju ma pilotowa transakcj w której konkurentami Polaków s Rosjanie. Zachodzi podejrzenie e ich wywiad infiltruje pracowników ambasady
05:25

Muzyka na dobry wieczr
TVPOLONIA
06:15

wojsko polskie.pl
06:40

Zwierzaki Czytaki
Obcy z planety AGD.
06:55

Figu Migu
Myju myju.
08:00

Pytanie na niadanie
11:35

Barwy szcz cia
TVPOLONIA
12:05

Rok 1920. Kalendarium
12:15

Wiadomo ci
12:30

Magazyn z Ameryki
12:50

Kulturalni PL
14:20

M ody Pi sudski
15:15

Wiadomo ci
15:30

Zakochaj si w Polsce
Gorzów Wielkopolski.
16:00

Cafe piosenka
16:30

Korona krlw
17:00

Zwierzaki Czytaki
Obcy z planety AGD.
17:15

Figu Migu
Myju myju.
17:30

Teleexpress
17:55

Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
18:25

Lublin w Argentynie
Przy okazji wizyty Zespo u Pie ni i Ta ca Lublin w Buenos Aires przypominamy niezwyk histori tamtejszej Polonii. To g ównie dzieci o nierzy polskich walcz cych na Zachodzie którzy po wojnie do kraju wróci nie mogli. Mimo traumy przekazali dzieciom mi o do dalekiej Polski i j zyka przodków. Przyjazd Zespo u Lublin by jedn z najbardziej oczekiwanych wizyt w tym roku
18:55

Barwy szcz cia
19:25

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
19:45

Baw si s owami
Warzywa. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek bawi si w przyrz dzanie sa atek warzywnych poznaj nazwy warzyw. wiczenia na liczb pojedyncz i mnog i liczebniki porz dkowe
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
20:35

Pogoda
20:40

Sport
20:45

O mnie si nie martw
21:35

Koronawirus. Poradnik
21:45

Polonia 24
22:05

2020. Czas nieznany
22:30

Nad rozlewiskiem
23:15

Focus on Poland
23:25

Historia na ten czas
Andrzej Chwalba.
23:35

Pokolenia
Film pokazuj cy wspó czesnych potomków l zaków w Teksasie próbuj cy odpowiedzie na pytania: kim s czy l skie korzenie s dla nich wa ne czy znaj jeszcze j zyk ich przodków To w a nie l zacy w 1854 roku za o yli najstarsz polsk osad w Stanach Zjednoczonych i nazwali j Panna Maria. Pionierzy spodziewali si e uciekaj c spod pruskiego jarzma znajd si w ziemi obiecanej. Tymczasem zetkn li si z susz ci k prac na stepie jadowitymi w ami i skorpionami. Wielu naszych rodaków zap aci o yciem za osiedlenie si w nowym kraju. Pi tna cie lat temu ekipa TVP Katowice by a w Teksasie realizowa a wówczas reporta e z obchodów 150. rocznicy pierwszego wyjazdu l zaków do USA. Dzi re yserka filmu i operator wracaj w to samo miejsce próbuj spotka si z tamtymi bohaterami obserwuj co zmieni o si w Pannie Marii. Bohaterem i zarazem przewodnikiem po Teksasie jest ksi dz FranciszekKurzaj który od lat jest duszpasterzem l zaków w Teksasie
Live-Chat aktivieren