OTR
Date
<
July 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Prasa donosi
Motoryzacja w II RP. W kolejnym odcinku z cyklu m.in. o tym kto w II RP mog sobie pozwoli na zakup auta jakie zagro enia czyha y na u ytkownikow samochodow i jak wygl da a sie drog po ktorych mog y si one porusza
01:10
 
Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
Wybuch. W Sandomierzu przed restauracj wybucha samochod pu apka. Nocul Mo ejko i Gibalski przes uchuj w a ciciela lokalu. Nowaczyk rzuca podejrzenie na by ego ochroniarza ktory mu grozi Romi skiego. Ochroniarz eksglina zaprzecza oskar eniom ale w jego gara u znajduj si liczne niewybuchy. Podczas ogl dzin Gibalski zatrzaskuje si w samochodzie pu apce. Pomoc mo e tylko Rysiek weteran misji pokojowych
03:25
 
Ojciec Mateusz
Napad. W czasie napadu na agencj bankow zamaskowany sprawca terroryzuje kasjerk i kradnie pieni dze. Na miejscu Karolina przes uchuje Magd Koz owsk Gibalski zabezpiecza monitoring. W agencji pojawia si drugi kasjer Jacek Nowacki. W czasie napadu by na obiedzie. M czyzna przypomina sobie e kto od dawna obserwowa bank. Magda zwierza si Mateuszowi. Zdenerwowana mowi o napadzie i sugeruje e wie kto mog by sprawc . Wkrotce dochodzi do wypadku. Dziewczyn potr ca samochod. Serial kryminalny obyczajowy oraz Anna Cie lak (Magda) Piotr ukaszczyk (Jacek) Marcin Bosak (Rafa ) Gabrysia Raczy ska (Hania) Katarzyna Kwiatkowska (Weronika)
04:25
 
Barwy szcz cia
2580Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Dorota Jankoj Podd bniak Agnieszka NiezgodaAktorzy: Katarzyna Glinka Alessandro Curti Barbara Tabita Federica Guglielmino Sebastiano Tine Monika Dryl Julia Zieli ska Martin Bogdan Micha Lesie El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Gabriela ZiembickaKasia ma w tpliwo ci czy dobrze zrobi a dotrzymuj c obietnicy danej Francesco. Gorka spotyka te we W oszech Ciro ktory pomog w ratowaniu jej ycia. Oczarowany Polk m czyzna zaprasza j na lunch i romantyczn przeja d k skuterem. Damian jest w ciek y bo musia odebra cork z komisariatu. Kolejne spotkanie z Aro ktorego obwinia o k opoty Luizy ko czy si ostr bojk . Tymczasem Aldona dowiaduje si z gazety o przygodach Aleksa pod ferm norek. Ten fakt rownie przysparza jej zmartwie . Nie ma powodu by tryska rado ci . Mieszka cy Borek zaczynaj liczy straty po ucieczce norek z transportu
04:55
 
Przygody psa Cywila
Niewypa y. ycie ma ych ch opcow w prowincjonalnym miasteczku nie obfituje w atrakcje. A je li ju takowe si zdarzaj maj posmak owocu zakazanego. Tak jak eksplozje niewypa ow zebranych przez wojsko z okolicznych dolin i lasow. Jeden z ch opcow zna miejsce gdzie znajduj si autentyczne granaty. Wspolnie z koleg postanawiaj zabawi si w saperow. Nie dopuszczaj do spo ki trzeciego ktory troch z zemsty a troch z niepokoju opowiada o wszystkim nauczycielce. Ta z kolei zawiadamia posterunek milicji. W akcji poszukiwania ch opcow bierze udzia porucznik Walczak i Cywil. Serial dla m odych widzow 25 min Polska 1970Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Krzysztof Litwin Teresa Lipowska Piotr Fronczewski Wojciech Duryasz Bogdan Izdebski Maciej Paw owski TomaszMusia owski i inni
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Zakochaj si w Polsce
Che m a. Che m a to idealne po czenie atmosfery miejskiej z natur . To zadbane budynki przypominaj ce o historii si gaj cej redniowiecza a dooko a jezioro pla e i przyroda - miejsce idealne cho by na weekendow wizyt
07:00
 
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Maniok. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
11:30
 
Na sygnale
Pech czy fart. Britney ma urodziny. Koledzy ze stacji szykuj dla niej imprez - niespodziank . Zabaw ratownikow przerywa jednak wezwanie do m czyzny ktory spad z dziesi tego pi tra i prze y . Po dojechaniu na miejsce zespo Wiktora trafia na powa ny problem - chmar szerszeni. Pacjentk Benia zostaje kobieta w rednim wieku ktora nagle zacz a mie problemy z oddychaniem. Przed wyjazdem w teren doktor Vick wyznaje Annie e postanowi leczy si naturalnie. Nadal jest gotow na wszystko by unikn operacji oraz przyjmowania chemii. Serial fabularyzowany
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Za marzenia
Anka szykuje si do fina u konkursu wiza u a Zosia do pierwszego dnia swojej pracyw szkole oraz na kolejne starcie ze zbuntowanym nastolatkiem Rafa em ktory ukrad jej pieni dze. Szymon czyta pierwsze recenzje swojej sztuki i jest naprawd za amany. A do tego pada ofiar psychofana (Misiek Koterski) ktory porywa go z planu. Inga po tym jak ujawni a e jest w zwi zku z kobiet - ma z kolei problemy w pracy i ostro k oci si z producentem serialu Szepty mi o ci. Tymczasem Bartek wraca do klubu po swoje rzeczy i namawia Natali by odesz a w ko cu od Karola. A wieczorem zaprasza Ank na gor c randk . Serial obyczajowy komediowy
13:05
 
Za marzenia
Po wspolnej nocy Anka i Bartek probuj by tylko przyjacio mi i ukrywaj przed Zosi e zostali kochankami. A poza tym Wola ska dostaje kolejn propozycj od Daniela producenta show o wiza u i musi pomoc swojej siostrze Laurze ktora szykuje si na pierwsz randk . Tymczasem Soko razem z Natali zatrudnia si na wi tecznym jarmarku gdzie poznaje malownicz Cygank ktora przepowiada mu przysz o . Zosia umawia si za to z Szymonem na kolacj i znow probuje pomoc panu Szczepanowi ktory nagle traci dach nad g ow . A do tego odkrywa e jej kole anka z pracy Marzena spotyka si w tajemnicy z Anielakiem. Serial obyczajowy komediowy
14:00
 
Szansa na sukces. Opole 2022
Partita. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Bolek i Lolek na wakacjach
Strzelba i w dka. Bolek i Lolek wyje d aj na wakacje. Ka dy dzie dostarcza im niesamowitych przygod jad mi dzy innymi do lunaparku do lasu na grzyby nad wod owi ryby a tak e na biwak w gory
15:30
 
Bolek i Lolek na wakacjach
Fa szywy dziadek. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w gorach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku ch opcy w roli pomocnikow Babci i Dziadka .
15:40
 
Wyprawa profesora G bki
U zbojcow. W Krakostanie pojawiaj si Mypingi ar oczne stworzenia niszcz ce zbiory. Pustosz ro linno kraju. Profesor G bka organizuje wypraw badawcz ktorej celem jest wyja nienie przyczyn migracji dziwnych stworze . Wiele przygod czeka cz onkow ekspedycji
16:00
 
Zakochaj si w Polsce
Bardo. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
16:30
 
Na sygnale
Pech czy fart. Britney ma urodziny. Koledzy ze stacji szykuj dla niej imprez - niespodziank . Zabaw ratownikow przerywa jednak wezwanie do m czyzny ktory spad z dziesi tego pi tra i prze y . Po dojechaniu na miejsce zespo Wiktora trafia na powa ny problem - chmar szerszeni. Pacjentk Benia zostaje kobieta w rednim wieku ktora nagle zacz a mie problemy z oddychaniem. Przed wyjazdem w teren doktor Vick wyznaje Annie e postanowi leczy si naturalnie. Nadal jest gotow na wszystko by unikn operacji oraz przyjmowania chemii. Serial fabularyzowany
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Zakl ty dwor
Nowy trop. Czorgut nie wraca do domu. Juliusz znajduje go pi cego na polu. Damazy czeka na Eugeni by porowna j z dziewczyn widzian w zakl tym dworze - jego zdaniem s to dwie ro ne osoby cho bardzopodobne. Komisarz Kraxelhuber przywozi do s dziego G golewskiego schwytanego maziarza. Jednak aresztant ucieka zanim ktokolwiek zd y go przes ucha . Juliusz ka e s dziemu zatuszowa ca spraw . Czorgut wypytuje arendarza Chaima o maziarza. Dochodzi do wniosku e mo e to by tajemniczy kwestarz opiekuj cy si dawniej staro cicemMiko ajem. W nocy Bulij zakrada si do aresztu by zabi Horaw . Okazuje si jednak e ten uciek . Serial przygodowo - historyczny 53 min 7 odc. Polska 1976Re yseria: Antoni KrauzeWyst puj : Krzysztof Jasi ski Olgierd ukaszewicz Gustaw Lutkiewicz Wies aw Wojcik Danuta Kowalska Jan Nowicki Wirgiliusz Gry Krzysztof Ro ycki Roman Wilhelmi Jerzy Binczycki Wojciech Stande o Gra yna Kruk i inni
18:20
 
Prasa donosi
Edukacja w II RP. W 1919 roku Jozef Pi sudski podpisa dekret o powszechnym dost pie do edukacji. W kolejnym odcinku cyklu mowa b dzie o tym jak w mi dzywojennej Polsce rozwi zywano problem analfabetyzmu
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10
 
Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
 
Ratownicy
Dwoje m odych ludzi idzie na wycieczk w gory. Nieprzygotowani kondycyjnie zaskoczeni przez z pogod i zapadaj cy zmierzch tury ci zmuszeni s wezwa pogotowie
21:10
 
Kabaret Letni Por
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Dziewczyny ze Lwowa
Niespodzianki chodz po ludziach. Po kolacji Olia wybieg a z mieszkania Tomka ale nie wroci a do pana Henryka. Polina kontynuuje romans z kapitanem. Policjant postanawia sprawdzi co czy Polin z on gangstera - Matyld
23:20
 
Dziewczyny ze Lwowa
Metody naukowe. Polina przy apuje kapitana na przeszukiwaniu jej torebki. Domaga si wyja nie gro c m czy nie pistoletem. Oli interesuj si tajni agenci ktorzy obserwuj dom Matyldy. Chc by dziewczyna za o y a w domu pods uch. Uliana przyjmuje ofert pracy ktor przedstawi a jej synowa profesora. B dzie gra w zespole jazzowym. Swiet ana martwi si e nie poradzi sobie podczas rozmowy z komisj w sprawie atestu
Activate Live-Chat