OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Za marzenia
Zosia jest zaniepokojona relacj Szymona i Doroty. Matka Zosi zaprasza Antoniego na obiad. Olga zamyka sklep. Dziewczyna mo e liczy na wsparcie Adama ktory proponuje jej posad w kancelarii
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
ycie nad rozlewiskiem
ODC. 9 Tomasz czyta wspomnienia Basi. Bardzo to prze ywa ale stara si ukry przed ni emocje. Basia w ko cu decyduje si podpisa z Jozefem Strat umow na wydanie ksi ki. Fragmenty jej wspomnie przeczytane podczas wernisa u Oresta wzbudzaj du e zainteresowanie. Mirka z rusza z budow . Trwaj zaawansowane prace ale nikt do ko ca nie wie co naprawd powstanie za lasem. Po odrzuceniu przez Ma gosi Konrad wraca do Warszawy. Nagabywany przez Ad proponuje jej szybki lub. Ada jest zachwycona rozpoczyna przygotowania do wesela. Tymczasem Konrad ktory wci kocha Ma gosi jest my lami zupe nie gdzie indziej. Konrad dzwoni do corki i powiadamia j o swoich ma e skich planach. Marysia natychmiast dzieli si t wiadomo ci z matk . Ma gosia stara si trzyma dzielnie ale wyra nie jest za amana. Marysia coraz bardziej zbli a si do Krzysztofa. Serial obyczajowy
03:00
 
Wied min
Geralt ratuje ycie rycerzowi ktory zwie siebie Je em. Gdy uratowany oferuje mu wszystko czego Gearlt sobie za yczy ten powo uje si na stare Prawo Niespodzianki czym czy swoj los z Ciri
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:55
 
Tygrysy Europy
Interview. W rezydencji Nowakow trwa rekrutacja nowego personelu. Nowakowa wspolnie z selekcjonerem przes uchuje kolejne kandydatki do s u by u pa stwa. W konkursie bior m.in. udzia spo niona matka Moniki i Edward Skorupa zwany Janem - kamerdyner hrabiego Potulickiego. Prezesowa postanawia da szans wszystkim ch tnym i po kolei zatrudni ich na prob . INTERVIEW Serial komediowy 55 min Polska 1999 Scenariusz i re yseria: Jerzy Gruza Zdj cia: Wojciech RaweckiMuzyka: Andrzej Korzy skiAktorzy: Pawe Del g Agnieszka Wagner Janusz Rewi ski Beata cibak - Englert Piotr Fronczewski Jerzy Gruza Zofia Czerwi ska Ignacy Machowski i inni
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
 
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50
 
S owo na niedziel
Czy by by dobrym krolem. W pierwszym niedzielnym czytaniu pojawia si Sedecjasz ostatni krol Judei. Pismo wi te mowi jasno e czyni to co z e w oczach Boga. W programie tak e wyt umaczenie s ow - odrzuciwszy wszelki ci ar biegnijmy wytrwale
13:00
 
Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. wi tej Trojcy w Ko cierzynie
14:15
 
Tygrysy Europy
Zakr cona. W rezydencji Nowakow rozpoczyna prac pierwsza z testowanych kandydatek na pokojowk . Wszystko j dziwi i zachwyca nie mo e si zorientowa w topografii posiad o ci. Na domiar z ego sprowadza hydraulikow by usun li przeciek ktory w rzeczywisto ci jest fontann . Tymczasem prezes Nowak z uporem godnym lepszej sprawy kontynuuje kurs pilota u. Wkuwa teori wiczy loty nocne. Determinacja biznesmena budzi coraz wi ksz nieufno portiera Chod ki. ZAKR CONASerial komediowy 52 min Polska 1999Scenariusz i re yseria: Jerzy GruzaZdj cia: Wojciech RaweckiMuzyka: Andrzej Korzy skiAktorzy: Janusz Rewi ski Joanna Kurowska Agnieszka Wagner Pawe Del g Beata cibak Jerzy Gruza Ewa Sa acka Wojciech Skibi ski Piotr Zelt Renata Gabryjelska Tamara Arciuch Agnieszka Pilaszewska Dariusz Gnatowski i inni
15:10
 
Fajna Polska
u awy. Tematem tego odcinka s u awy
16:00
 
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Chicha i miod. Na peruwia skich ulicach powiewaj czerwone torby na kijach. W Meksyku to by by znak e tu kupisz r bank w Peru czerwona torba oznacza nar bank - tu mo na si napi . A co podaj Wojciech Cejrowski pokazuje i obja nia jak si robi i jak pije chich - narodowy napoj Indian - potomkow Inkow. A przy okazji WC zat skni za napojem polskich krolow i szlachty - miodem pitnym. Zat skni wi c pojecha w gory po miody dzikich pszczo i much
16:30
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinkow). Kontynuacja losow bohaterow 1 sezonuODCINEK 9W ciek y Bartek jedzie o poranku razem z Ank do Karola pewien e to on podpali Wege - nacj . W drodze maj wypadek i Soko zostaje ranny a jego ukochana porwana. Zosia dowiaduje si e jej matka ostatni noc sp dzi a w izbie wytrze wie . Na miejscu spotyka Jacka Gorskiego. Szymon zaczyna prac nad nowym filmem - razem z Dorot ktora zostaje konsultantk produkcji. Tymczasem Agata odkrywa e Inga ma m a Roberta. Serial komediowy obyczajowy 42 min Polska 2019Re yseria: Aleksandra Terpi skaScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna GoleniaZdj cia: Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Maciej Radel Daniel Guzdek Anna Mucha Maria Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Brykalski Magdalena Smalara
18:15
 
Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
19:10
 
Informacje kulturalne
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Osiecka
11. Osiecka jest cia em za oceanem a my lami przy kochanku. Decyduje si na to co podpowiada jej serce. Zostawia cork i Passenta w Stanach a sama wraca do Polski nie zdradzaj c nikomu prawdziwych powodow swojej ucieczki. Na rownowa ni uczu poetki i pana M. nie ma balansu. Osiecka jest petentk w kolejce po mi o m odego dziennikarza. Ten emocjonalny rollercoaster jest inspiracj do napisania kolejnego przeboju Maryli Rodowicz. Serial biograficzny 43 min Polska 2021 Re yseria: Micha Rosa Scenariusz: Maciej Karpi ski Maciej Wojtyszko Muzyka: Adam Lepka Aktorzy: Magdalena Pop awska (Agnieszka Osiecka) Piotr urawski (Daniel Passent) Aleksandra Konieczna (Hanna Baku a) Paulina Walendziak (El bieta Czy ewska) Tomasz W osok (Zbyszek) Magdalena Smalara Magdalena Kumorek Nina Korycka Krystian Durman Gabriela Char za Aleksandra Mirecka Tomasz Borkowski Joanna Chu ek Hanna Skarga
21:15
 
Bodo
Rok 1917. Marz cy o karierze scenicznej Bodzio ucieka z domu. Wyst puje w rewiach. W 1925 r. debiutuje na du ym ekranie - w romantycznej komedii Rywale ktora przynosi mu rozg os
23:05
 
Kopernik by a kobiet
Odchudzanie. Autorzy programu wraz z naukowcami i ekspertami z danej dziedziny przeprowadzaj ro ne eksperymenty i badaj zjawiska by przybli y widzom ro ne zagadnienia naukowe
23:25
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat