OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station
You need the Premium status to see the TV guide with shows older than 14 days.

TVPOLONIA
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

M ody Pi sudski
Synowie rewolucji. Serial przedstawia histori ycia i dzia alno ci Jozefa Pi sudskiego przed I wojn wiatow . Pi sudski urodzi si w rodzinie ziemianina Jozefa Wincentego Pi sudskiego ktory podczas powstania styczniowego by komisarzem rz du powsta czego na powiat kowie ski. Nazywany w m odo ci Ziukiem Jozef mia pi siostr i sze ciu braci. Na studiach zaanga owa si w dzia alno spiskow . Za udzia w planowaniu zamachu na cara zosta zes any na Syberi
21:10

M ody Pi sudski
Serial przedstawia histori ycia i dzia alno ci Jozefa Pi sudskiego przed I wojn wiatow . Pi sudski urodzi si w rodzinie ziemianina Jozefa Wincentego Pi sudskiego ktory podczas powstania styczniowego by komisarzem rz du powsta czego na powiat kowie ski. Nazywany w m odo ci Ziukiem Jozef mia pi siostr i sze ciu braci. Na studiach zaanga owa si w dzia alno spiskow . Za udzia w planowaniu zamachu na cara zosta zes any na Syberi
21:55

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

A. Poczobut skazany na polsko
23:00

Magiczne Podhale z Sebastianem Karpielem-Bu eck
Cykl prezentuj cy charakterystyczn architektur Podhala zwyczaje zwi zane z budownictwem oraz ludzi regionu
23:30

Le niczowka
Kasia jest przekonana e Janusz jest odpowiedzialny za zamordowanie jej ojca. Konrad probuje powstrzyma ukochan przed podejmowaniem radykalnych dzia a . Ruszczycowna postanawia skontaktowa si z Nowackim. Lesi ski szuka w le niczowce dokumentow z czasow Antoniego. Edytka i Artur wprowadzaj si do nowego domu. Okazuje si e czeka ich wiele niespodzianek
Activate Live-Chat